Logó ív

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 21. | Tel: +3670 424-4273

Válassz helyszínt, hogy hol szeretnél tanulni!

TELC nyelvvizsga

Európa szerte elfogadott nemzetközi nyelvvizsgarendszer, melynek főbb jellemzője a kommunikativitás és a köznapi élethelyzetekben előforduló szituációk megfelelő alkalmazása.

Nemzetközileg elismert bizonyítványt adnak.

Legnagyobb előnye, hogy a szóbeli részére időszakosan kerül sor, mindenkit visszahívnak egy adott időpontra, tehát nem kell egész nap bent várakozni.

Vizsgaszintek: alapfok, középfok, felsőfok.

A feladatmegoldási technikák begyakorlása elengedhetetlen a vizsga megszerzéséhez, hiszen az adott szövegrészek ismeretlen és bonyolult szavakat, kifejezéseket tartalmaznak. A gyorsaság ennél a nyelvvizsgánál nagyon fontos, hiszen rengeteg a feladat és mindezekre kevés az idő.

  • Az írásbeli vizsga részei: címek párosítása 120 szavas szövegekhez; mondatbefejezés; levélírás (különös tekintettel a levél tartalmi és formai követelményeire); magnóhallgatás, amelyben igaz-hamis állítások közül kell választani, amire 30 perc áll rendelkezésre.
  • A szóbeli rész párbeszédes formában zajlik, amelyben hangsúlyt kap a kapcsolatfelvétel, képekről való beszélgetés, szituációs feladatok, prezentáció, interjú, véleménykifejtés, egy szöveg összefoglalása (szinttől függően).


 

http://www.telc.hu/